Opravený chodník na Jantárovej ulici

Poškodený chodník na Jantárovej ulici je už dnes minulosťou.

Seniorolympiáda 2017

Usporiadateľom XVI. ročníka Seniorolypiády bola Ostrava – Poruba. Seniorov našej mestskej časti privítal starosta Ing. Petr Mihálik a poprial im veľa síl do športových disciplín: tenis, plávanie, šípky, bowling a stolný tenis.

Pozdravy jubilantom

Občanom, ktorí v týchto letných mesiacoch oslavujú svoje životné jubilea osobne zablahoželal starosta JUDr. Jaroslav Hlinka. Vyjadril im úctu a obdiv, že ani vysoké teplotné rekordy ich neodradili a prišli do obradnej

Súbor Diamant reprezentoval

Tanečný súbor Diamant sa v dňoch 26. – 30. júla 2017 sa zúčastnil na celosvetovej súťaži v pohybových skladbách King Harald´s 3rd World Gym for Life Chalange v Nórsku, kde získali bronzové

Návšteva sestier Vincentiek

Pracovná a zároveň priateľská susedská návšteva u láskavých sestier Vincentiek, ktoré zasvätili svoj život Bohu a službe chudobným.

Uvítanie detí do života

I.turnus Košického športového leta 2017

I. turnus Košického športového leta 2017 na T – Systems Športovo- zábavnom areáli je v plnom prúde. Ani horúce počasie neodrádza prázdninujúcu mládež zašportovať si.    

Návrh organizácie dopravy – zavedenie jednosmernej premávky na Skladnej ulici

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a Mestskej polície Košice – spracoval návrh

Juniáles v SRC

Južanskí seniori a dobrá nálada patria k sebe. Dôkazom toho je Juniáles. Nechýbala veselá hudba v podaní nášho speváckeho zboru Ruža a hosťa – speváckeho zboru Furčianka. Prípitok predniesol starosta Juhu JUDr. Jaroslav Hlinka a zábava sa

PAMIATKA ZOSNULÝCH – vyžrebované poradie pridelenia trhových stolov v roku 2017

Pridelenie trhových stolov 2017 Upozorňujeme záujemcov o trhové stoly na príležitostnom trhu, ktorý sa koná pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých, že na základe novelizácie č. 2 VZN o podmienkach predaja