Deň učiteľov

Deň učiteľov, ktorý sa oslavuje na Slovensku 28. marca ako spomienka na narodenie „učiteľa národov“ Jána Ámosa Komenského dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov. Túto príležitosť tento, ako aj každý rok využíva starosta

Ľadová plocha mimo prevádzky

Medzinárodný deň žien

8. marca sa v KSC Južan konala oslava sviatku Medzinárodného dňa žien.

Dni materských škôl v partnerskom XIII. obvode mesta Budapešť

Jedným z priaznivých výsledkov už  pätnásťročnej spolupráce samospráv Mestskej časti Košice – Juh a XIII. obvodu mesta Budapešť v Maďarsku je aj sprostredkovanie účasti zástupcov Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici 4 v našej

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Občianskym združením Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlasuje dobrovoľnícku aktivitu „Poďme si vypratať výbehy a skvalitníme podmienky pre výcvik psov“

Pozdravy jubilantom

Posledný februárový deň  sa stretli v obradnej sieni „Južania“, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Starosta mestskej časti JUDr. Jaroslav Hlinka zaželal prítomným jubilantom do ďalších

Organizácia dopravy počas výluky v rámci MET (od 25.2.2017)

Výluka je odložená, predbežný termín začiatku je 4. marec 2017 ( zdroj: imhd.sk)

Oznámenie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v MČ Košice – Juh

Oznámenie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v MČ Košice – Juh Mestská časť týmto oznamuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré prevádzkujú na území MČ Košice – Juh prevádzkarne obchodu alebo

Upozornenie na zvýšené koncentrácie prachových častíc

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje občanov mesta Košice , že v dňoch od 12.2. do 14.2.2017 boli v ovzduší mesta  a jeho okolia na meracích staniciach zaznamenané zvýšené

Valentínske posedenie

Sviatok sv. Valentína je milou príležitosťou drobným darčekom prejaviť svoju náklonnosť k milovanej osobe, ale aj možnosťou vyjadriť priazeň svojim blízkym, priateľom, či rodine. Včera starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka zaželal krásneho