Šport troch generácií

Včera sa v T-Systems Športovo – zábavnom  areáli  na Alejovej 2, konalo športovo – kultúrne podujatie „Šport troch generácií a Majáles“, ktorý zorganizovala Rada seniorov mesta Košice, pod záštitou primátora mesta Košice

Mediačná poradňa

Pozvánka na Míľu pre mamu

Detské ihrisko HOMBÁLKOVO

Niekoľko týždňov deti z MŠ Smetanova vymýšľali meno pre nové ihrisko na Bulharskej ul. Nakreslili krásne obrázky a dnes spolu s pánom starostom našej mestskej časti Jaroslavom Hlinkom ho pomenovali HOMBÁLKOVO. Nechýbali pesničky a samozrejme konfety.

Hodnoty modernej architektúry v XIII. obvode Budapešť

Pri príležitosti 15. výročia vzájomnej spolupráce medzi XIII. obvodom Budapešť a Mestskou časťou Košice – Juh, bola slávnostne zahájená výstava pod názvom: Architektonické zaujímavosti XIII. obvodu mesta Budapešť. Po príhovoroch oboch starostov pána Józsefa

Popoludnie s Ružou

Spevokol Ruža si pripravili pre  členov Denného centra popoludnie hudby, spevu a veselého slova. Pozdraviť ich prišli starosta Jaroslav Hlinka a predseda Rady seniorov Ján Caban. Ani daždivé počasie nebránilo dobrej nálade,

Pozvánka na výstavu obrazov

Návrh organizácie dopravy na uliciach Brezová a Tichá

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy, po konzultáciách s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, spracoval návrh organizácie dopravy – zámer zjednosmernenia ulíc Brezová a Tichá.

Aká si mi krásna……

Členovia Denného centra seniorov na ul. Milosrdenstva si pripravili zaujímavu prednášku o krásach nášho Slovenska pod názvom: „Aká si mi krásna….“ Cieľom bolo priblížiť turistické atraktivity, pokoj a krásu majestátnej prírody,  vzácnosť  kultúrnych

Pracovná návšteva v Moldave nad Bodvou

V piatok sme sa v Moldave nad Bodvou zúčastnili pracovného stretnutia  so zástupcami spoločnosti Kosit a.s., kde sme sa boli inšpirovať novým podzemným kontajneroviskom.  Predmetné kontajnerovisko pozostáva z 5 zberných nádob s objemom  5