Deň červených makov 11.11.2016

Deň červených makov je venovaný vojnovým veteránom a pripadá na 11. novembra. V roku 1918 bola v tento deň ukončená 1. svetová vojna podpísaním prímeria vo francúzskom Compiegné a od roku 1920

Mobilná poradňa zdravia

Dňa 10.11.2016 sa v Dennom centre seniorov uskutočnila "Mobilná poradňa zdravia", ktorá poskytla bezplatné meranie vybraných parametrov a hodnôt pre dobré zdravie.

Výbehy pre psov

Mestská časť Košice – Juh toho času zrekonštruovala výbehy pre psov na ulici Jantárovej, Južnej triede a Ostravskej. Finančné prostriedky poskytnuté mestom Košice za daň za psa, použila mestská časť na nákup košov,

Seniori športovali

Seniori z MČ Košice – Juh prežívajú jeseň života aktívne, čo dokázali aj na Jesenných športových hrách seniorov, ktoré sa konali 2. – 3. novembra 2016. Podujatie prišiel podporiť  aj starosta MČ Košice

Plody jesene

Jeseň sa stala výzvou pre ženy, členky Denného centra MČ Košice – Juh. Spojili farby jesene s vlastnou šikovnosťou a predstavivosťou a skrášlili si park pred Denným centrom na ulici Milosrdenstva 4.

Október – mesiac úcty k starším

Mesiac október je tradične obdobím, v ktorom si viac všímame starších ľudí, venujeme im svoju pozornosť, zamýšľame sa  nad ich postavením v spoločnosti, ale aj v našom najbližšom okolí. Bolo by však dobre, keby sme

Príležitostný trh na Cintorínskej ulici začal

Pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých,  Mestská časť Košice – Juh v zmysle VZN č.4/2015, začala dňa 24.10.2016 prevádzku príležitostného trhu na Cintorínskej ulici. Príležitostný predaj môže verejnosť využiť

Zrekonštruovaný chodník Užhorodská

V mesiacoch september – október 2016 mesto Košice zrealizovalo na podnet starostu MČ ucelenú opravu chodníka  na Užhorodskej ulici vedúceho k verejnému cintorínu. Zároveň bol vybudovaný bezbariérový zjazd  z chodníka a vyznačený priechod pre chodcov.

Rekonštruujeme pre Vás ďalšie detské ihrisko

Mestská časť Košice – Juh aj v roku 2016 pokračuje v rekonštrukcií zastaraných detských ihrísk. Nový vzhľad dostane detské ihrisko na Bulharskej ulici, kde zastarané herné prvky nahradia moderné so širokým využitím. Pozostávať bude z

Kondolencia

V súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča je na Miestnom úrade  Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, vo vestibule vystavená kondolenčná listina. Uctiť pamiatku bývalej hlavy štátu podpisom do