Výstava ručných prác v Dennom centre

Denné centrum seniorov pri MČ Košice – Juh usporiadalo veľkonočnú výstavku ručných prác. Návštevníci, ktorí prišli do DC, mohli nabrať inšpiráciu a pokochať sa pohľadom na kraslice zhotovené rôznymi technikami, na perníky a iné

Deň žien

Deň žien- sviatok, ktorý si ženy na celom svete pripomínajú 8. marca už od roku 1910. Tak to bolo aj včera, kde sa na pozvanie starostu MČ Košice – Juh, Jaroslava Hlinku

Dni pedagógov materských škôl

V rámci partnerských vzťahov medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom mesta Budapešť, starosta MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka ponúkol Materskej škole – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici možnosť

Stretnutie oslávencov narodených 29.2.

29. február, deň ako každý iný a predsa výnimočný. Objavuje sa v kalendári raz za 4 roky. Aj vtedy prichádzajú na svet deti. Práve oslávencov, ktorí v tento deň oslavujú narodeniny, ale aj nositeľov

Uvítanie detí

V poslednú februárovú sobotu sa obradná sieň na Smetanovej ul. 4 naplnila rodičmi, ktorí priniesli v náručí svoje najmenšie ratolesti.

Prenájom trhových stánkov

V prípade záujmu o prenájom trhových stánkov môžete podať písomnú žiadosť na MÚ MČ Košice – Juh do 26.2.2016 na 2. poschodí, č. dverí 20 – Správa trhu. Prideľovanie stánkov bude prebiehať losovaním z prihlásených, ak

Seniorská hviezda

V zaplnenom Kulturparku prezentovali svoje spevácke, tanečné ale aj herecké umenie seniori z Klubov dôchodcov a denných centier mesta Košice. Tejto súťažnej prehliadky , ktorú zorganizovala Rada seniorov mesta Košice v spolupráci

Prijatie korčuliarov

Dnes v ranných hodinách prijal starosta MČ Košice – Juh korčuliarov – účastníkov NON STOP 24 hodinové korčuľovanie. Pozvaná bola rodina Múdrych s najmladšou korčuliarkou Juliankou a najstarší korčuliar pán Marián Hajduček. Najviac

Staráme sa o bezpečnosť našich občanov

Úspešný zápis do Slovenských rekordov

Od soboty 6.2.2016 sme držiteľom dvoch nových ustanovujúcich rekordov v disciplínach "Najviac korčuliarov na ľade počas 24 h korčuľovania" a "Najviac kilometrov nakorčuľovaných počas 24 hodín". V piatok ráno o 9.00