Zavítal k nám Mikuláš

Pre deti majú sviatky čarovnú moc, túžobne zazerajú do okien či sa objaví Mikuláš.  Do KSC Južan na Smetanovej ulici  zavítal trošku skôr. Neprišiel však sám, spoločnosť mu robil čert. Vo vreci okrem

Zber starých spotrebičov z domácnosti

Stretnutie s Mikulášom

Pozývame všetky detičky na stretnutie s Mikulášom.

Deň vojnových veteránov

11. novembra si pripomíname Deň vojnových veteránov, ktorý je tiež nazývaný aj ako Deň červených makov. Ani tento rok sme na tento deň nezabudli a pietnou spomienkou sme si spoločne so študentmi

Úprava ľadu ako sa patrí

V rámci skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb, Mesto Košice pristúpilo k zakúpeniu rolby, ktorá bude slúžiť na úpravu ľadovej plochy v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach.Milovníci

Jesenné športové hry seniorov

Ani jesenné , pochmúrne počasie nezabránilo seniorom z Denného centra Košice – Juh, aby spoločne v dobrej nálade a športovo nabudení odštartovali Jesenné športové hry seniorov. Súťažili muži aj ženy v disciplínach: stolný tenis, bowling, petaque

Služba včasnej intervencie

Plody jesene

V priestoroch nášho Spoločensko – relaxačného centra sa konali výstavky „Plody jesene“ a „Zo života našich mám“, ktoré pripravili seniori z Denného centra. Zaspomínali na život svojich mamičiek a babičiek z predmetov,

Úcta k starším

Končí sa jesenný mesiac Október, ktorý sa niesol v duchu osláv úcty k starším, a práve symbolika jesene sa tradične spája práve so skôr narodenými. Aj tento rok, pri príležitosti Úcty k starším, starosta MČ Košice

Upozornenie pri vysádzaní stromčekov v meste Košice