Detské ihrisko HOMBÁLKOVO

Niekoľko týždňov deti z MŠ Smetanova vymýšľali meno pre nové ihrisko na Bulharskej ul. Nakreslili krásne obrázky a dnes spolu s pánom starostom našej mestskej časti Jaroslavom Hlinkom ho pomenovali HOMBÁLKOVO. Nechýbali pesničky a samozrejme konfety.

Hodnoty modernej architektúry v XIII. obvode Budapešť

Pri príležitosti 15. výročia vzájomnej spolupráce medzi XIII. obvodom Budapešť a Mestskou časťou Košice – Juh, bola slávnostne zahájená výstava pod názvom: Architektonické zaujímavosti XIII. obvodu mesta Budapešť. Po príhovoroch oboch starostov pána Józsefa

15.výročie založenia TS Diamant

Včerajší večer sa v KSC Južan konala oslava 15.výročia založenia úspešného tanečného súboru Diamant. Za 15.rokov existencie toho dokázali nesmierne veľa, naštudovali a nacvičili 15.choreografií a vystúpili viac než 300 krát doma

ocenenie najlepších pedagógov

Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana si Veľkú medailu sv. Gorazda prevzala aj riaditeľka ZŠ Staničná PaedDr. Eva Pillárová. Najvyššie rezortné ocenenie získala za vysokú profesionalitu, výborné

Aj z našej mestskej časti získali pedagogičky ocenenie

V rámci podujatia „Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2017“ boli ocenené aj pedagogičky z našej mestskej časti Mgr. Katarína Krisztová, ZŠ Požiarnická 3 a Eva Polanecká, MŠ Turgenevova 7. Srdečne blahoželáme.

Dni materských škôl v partnerskom XIII. obvode mesta Budapešť

Jedným z priaznivých výsledkov už  pätnásťročnej spolupráce samospráv Mestskej časti Košice – Juh a XIII. obvodu mesta Budapešť v Maďarsku je aj sprostredkovanie účasti zástupcov Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici 4 v našej

Spomienková akcia na horolezca J. Psotku

12. februára 1934 sa narodil významný horolezec, rodák z našej mestskej časti Jozef Psotka, ktorý zahynul pri zostupe z najvyššej hory sveta v októbri roku 1984. Spolu so sestrou J. Psotku p.

Nonstop 24 – hodinové korčuľovanie

1391 korčuliarov spoločne vytvorili nový slovenský rekord v počte nakorčuľovaných kilometrov 6259 počas 24 hodín.

Večer vďaky

Tanečný súbor Diamant reprezentuje Mestskú časť Košice – Juh, mesto Košice a Slovenskú republiku už 15 rokov na rôznych medzinárodných podujatiach. Dňa 9.12.2016 v Kultúrno – spoločenskom centre Južan pripravil  tanečný súbor

Výbehy pre psov

Mestská časť Košice – Juh toho času zrekonštruovala výbehy pre psov na ulici Jantárovej, Južnej triede a Ostravskej. Finančné prostriedky poskytnuté mestom Košice za daň za psa, použila mestská časť na nákup košov,