Oznam matričného úradu

Zimná údržba v meste Košice

Organizáciu dispečerskej služby pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje centrálny dispečing referátu dopravy – Magistrátu mesta Košice (ďalej len referát dopravy MMK), Trieda SNP 48/A, Košice. Dispečer centrálneho dispečingu priamo

Oznam o uzatvorení Športovo – zábavného areálu

Rodina bez cigariet 9. ročník

Viac informácií:

Tlačová správa sčítania obyvateľov, domov a bytov

„Napíš list – Poteš srdce“

Knižnica pre mládež mesta Košice predstavuje nádhernú myšlienku pri príležitosti mesiaca Úcty k starším. Naši seniori sa častokrát cítia počas sychravých jesenných dní osamelo a smutne. Deti ich však môžu potešiť vlastnoručne

Oprava chodníkov

Na sídlisku Železníky sa začalo s opravou chodníkov na Užhorodskej ulici. Opravu zabezpečuje mesto Košice.

Otvor srdce

OZ Dobré srdce – Good heart organizuje 15.10.2020 verejnú zbierku Otvor srdce, registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod číslomOU-KE-OVVS1-2020/039413. Na deň Svetového boja proti chudobe budú môcť darcovia v košických uliciach, obchodných

Košičania budú môcť počas zimy odhŕňať chodníky a popri tom si zarobiť

Nie ste spokojní s doterajšou kvalitou zimnej údržby v našom meste? Myslíte si, že vy by ste ju ešte aj vy sami to s akoukoľvek lopatou zvládli lepšie? A keď nás Perinbaba zasype svojou nádielkou, máte

Oznámenia o trvalej zmene hodín na poštách

Oznámenie o trvalej zmene hodín pre verejnosť Pošta Košice 3 Na základe oznámenia Slovenskej pošty a. s. oznamujeme trvalú zmenu hodín pre verejnosť. Hodiny pre verejnosť od 01.10.2020 Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok: