Mobilná aplikácia Zimná údržba

Pomôžte svojmu mestu so zimnou údržbou, adoptujte si chodník a zarábajte. Nie ste spokojní s doterajšou kvalitou zimnej údržby v našom meste? Môžete sa aj vy zapojiť do odpratávania snehu na chodníkoch v blízkosti Vášho

Odpovede na často kladené otázky

Viac informácií

Mesto Košice v týchto dňoch opravuje chodníky

Už sme vás informovali o opravách chodníkov v našej mestskej časti. Sme radi, že mesto Košice v týchto dňoch opravuje chodníky v mestských častiach za takmer 1,5 milióna eur. Na Juhu to

Rodina bez cigariet 9. ročník

Viac informácií:

„Napíš list – Poteš srdce“

Knižnica pre mládež mesta Košice predstavuje nádhernú myšlienku pri príležitosti mesiaca Úcty k starším. Naši seniori sa častokrát cítia počas sychravých jesenných dní osamelo a smutne. Deti ich však môžu potešiť vlastnoručne

Oprava chodníkov

Na sídlisku Železníky sa začalo s opravou chodníkov na Užhorodskej ulici. Opravu zabezpečuje mesto Košice.

Otvor srdce

OZ Dobré srdce – Good heart organizuje 15.10.2020 verejnú zbierku Otvor srdce, registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod číslomOU-KE-OVVS1-2020/039413. Na deň Svetového boja proti chudobe budú môcť darcovia v košických uliciach, obchodných

Jesenné športové hry

Jesenné športové hry seniorov patria každoročne k podujatiam, ktoré sa tešia veľkej obľube. Športovci denného centra seniorov si zmerali sily v 6 disciplínach: stolný tenis, šípky, petang, hod na kôš, hod na cieľ a kop

Na Slovensku za uplynulé tri mesiace sčítali takmer polovicu bytov, vďaka patrí aj správcom za zaslané údaje

Viac informácií o sčítaní nájdete na tomto linku: https://www.scitanie.sk/

Udeľovanie verejných ocenení

Tradične sa ceremoniál udeľovania verejných ocenení koná v mesiaci jún v slávnostnej atmosfére v obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh. Od roku 2007, kedy sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia obecných symbolov – erbu, vlajky