Parčík Jozefa Psotku

_____________________________________________________________________________________________________________

T-Systems Športovo – zábavný areál Spoločensko – relaxačné centrum
Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN Denné centrum
Kúpalisko Triton Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku Trhoviská

_____________________________________________________________________________________________________________

Parčík Jozefa Psotku

Pre obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Košice – Juh, pripravujeme oddychovú zónu v okolí OC Atómia. V  I. etape sme už zrealizovali terénne sadové úpravy, vysadili dreviny, trvalky a kríky v záhonoch a osadili mobiliár (lavičky, koše na psie exkrementy, odpadkové koše, stojany na bicykle).

parcik parcik upravy parcik p. parcik vysadba

parcik2

Táto lokalita dostala názov podľa významného horolezca J. Psotku, ktorý tragicky zahynul pri zostupe z najvyššej hory sveta Mount Everestu 16. októbra 1984.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č.165

Odhalenie pamätnej tabule

Dňa 7. mája 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa významného horolezca, rodáka z južnej časti Košíc, Jozefa Psotku. Športovca, ktorý preslávil Košice po celom svete, dosiahol množstvo významných životných úspechov a dostal množstvo prestížnych ocenení. Meno Jozefa Psotku vzbudzovalo ľudský i profesionálny rešpekt doma aj v zahraničí. Bol nenápadný, obetavý, skromný a cnostný človek. Jeho hodnotami bola solidarita, empatia a priateľstvo.

24 4 3 6

Kto bol JOZEF PSOTKA

V parčíku sa nachádza krásne detské ihrisko Lienka, ako aj novovybudované Centrálne trhovisko, ktoré bolo dňa 21.12.2015 slávnostne otvorené a uvedené do prevádzky.

Detské ihrisko LIENKA ihrisko lienka1 trhovisko trhovisko 2