Zápisnice MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka MZ • Harmonogram rokovaní MZ  
 Poslanci • Poslanecké dni
• Uznesenia MZ  Zápisnice MZ
• Účasť poslancov na rokovaní  
• Hlasovanie poslancov
• MIESTNA RADA  
• Rokovací poriadok

______________________________________________________________________________________________________________

[downloads query=“category=5&order=desc“ format=“2″]